zondag, 19. november 2006 - 10:34

Websites politieke partijen slecht toegangkelijk

Amsterdam

De websites van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voldoen geen van alle aan minimale eisen van toegankelijkheid. Dit belemmert ouderen en gehandicapten in de uitoefening van hun democratische rechten. Waarmerk Drempelvrij en Burger@Overheid die het onderzoek hebben laten uitvoeren, roepen de partijen op dit gebrek snel te herstellen.

De websites van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamer-verkiezingen voldoen geen van alle aan minimale eisen van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl en Burger@Overheid.nl.

Beide organisaties constateren dat ouderen en mensen met een functiebeperking daardoor geen kans hebben zich goed te informeren, en dus belemmerd worden in de uitoefening van hun democratische rechten. Zij roepen de partijen op dit gebrek snel te herstellen. Een filmpje illustreert wat een gebruiker met een braillecomputer overkomt op een ontoegankelijke website.

De eisen van het Waarmerk drempelvrij.nl garanderen dat websites toegankelijk zijn voor alle gebruikersgroepen. Als websites aan het waarmerk voldoen, kunnen ouderen en mensen met een functiebeperking zich goed informeren en dus hun democratische rechten uitoefenen.

Daarom is het bijzonder teleurstellend dat geen van de politieke partijen die aan de kamerverkiezingen deelnemen, een website heeft die de minimumeisen haalt. Zelfs de partij met de minste fouten, behaalt deze score slechts doordat zij een groot aantal functionaliteiten niet gebruikt. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de partijen niet praktiseren wat zij beleidsmatig bepleiten en daarmee grote groepen buitensluiten.
Categorie:
Tag(s):