woensdag, 18. januari 2006 - 13:22

Weer ruimte voor Nijmeegse horeca

In de Nijmeegse binnenstad en in de wijken is de komende tien jaar ruimte voor nieuwe horeca. Er kan 12.500 vierkante meter toegevoegd worden aan de 55.000 vierkante meter die de horeca nu heeft. De horecasector doet er daarbij goed aan te streven naar meer diversiteit en verbetering van de kwaliteit.

Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft deze conclusies uit de nieuwe horecavisie ‘Eten en drinken in Nijmegen’.

De horeca is een belangrijke groeisector in de Nijmeegse economie en de verwachting is dat de vraag naar horeca-producten nog verder toeneemt.

Door de ontwikkeling van woningen in de Waalsprong en Nijmegen West groeit de Nijmeegse bevolking de komende tien jaar tot zo’n 175.000 inwoners. Ook het veranderend consumentengedrag leidt tot meer vraag. Mensen willen vaker op de dag wat eten en zoeken afwisseling.

Horeca wordt verder vaker gecombineerd met andere functies zoals winkels en leisure. Een breed aanbod van horeca maakt de stad aantrekkelijk voor veel verschillende groepen. Bovendien levert de sector nieuwe banen op.

De gemeente ziet groeimogelijkheden en geeft de Nijmeegse horeca de kans uit te breiden. Een groot deel van de uitbreidingsmogelijkheden ligt in het stadscentrum.

In de Nijmeegse wijken is nieuwe horeca mogelijk als die aanvullend is en gericht op de eigen bewoners.

De horeca en gemeente zijn het erover eens dat er de komende jaren daarnaast een kwaliteitsslag in de horeca nodig is en ontwikkelen samen instrumenten om op kwaliteit te sturen. De bestaande horeca krijgt zo de mogelijkheden om te groeien en eigen ambities waar te maken. Tegelijkertijd is er ruimte voor verandering en vernieuwing.

De groei van de horeca in het centrum kan plaatsvinden op Plein 1944 en de Hessenberg. De bestaande horecagebieden Waalkade en Koningsplein-Mariënburg worden versterkt. De uitbreiding past in de trend van schaalvergroting en levert sterkere bedrijven op.

Daarom zullen ook overige bedrijven in het stadscentrum de mogelijkheid krijgen om uit te breiden. Horeca gekoppeld aan een winkel, de zogenaamde ondersteunende horeca, wordt toegestaan bij maximaal twee bedrijven per bouwblok.

Hierdoor is deze vorm van horeca goed verspreid over het stadscentrum.
Provincie:
Tag(s):