zondag, 23. april 2006 - 14:57

Weert verwelkomt zusters Birgittinessen

Weert

De Abdij Maria Hart, aan de Maasstraat in Weert, verwelkomt zondag 23 april vijf nieuwe bewoonsters. De jonge zusters behoren tot de kloosterorde der Birgittinessen uit Rome, maar komen oorspronkelijk uit Polen, India en Mexico. De feestelijke inhuldiging van de ‘Roomse nonnen’ vond plaats tijdens de zondagse Hoogmis de Sint Martinuskerk.

De zusters werden door de Kerkelijke Harmonie, de Maria Broederschap en het Gilde Sinte Catharina 1480 vanaf het klooster naar de kerk begeleid.

De kloosterorde van de Birgittinessen in Weert telt momenteel nog maar vier leden. Op het hoogtepunt van de orde, in 1903, waren er nog 38 bewoners, verdeeld over koor- en lekenzusters en novicen. Moeder Abdis Maria Theresia Schreurs verheugt zich dan ook zeer over de komst van haar nieuwe, jonge collega’s.

‘De zusters uit Rome variëren in leeftijd van 26 tot 40 jaar en komen oorspronkelijk uit Polen, India en Mexico. Het zijn geen contemplatieve slotzusters zoals wij, maar zij behoren tot de zogenoemde actieve tak van de Birgittinessen’, zegt moeder Abdis, ‘Naast het gebed in het klooster zorgen zij voor de communiteit en de gasten, en zo nodig voor de diensten in de kerk.’

Voor deze feestelijk inhuldiging waren ook zusters van andere kloosterorden uit Nederland en het buitenland aanwezig.
Provincie:
Tag(s):