dinsdag, 24. januari 2006 - 19:16

Weg………..weg!!

Veldhoven

De voorbereidende werkzaamheden voor het verbreden van de A2 gaan binnenkort op Veldhovens grondgebied van start. Het rooien van bomen, de aanleg van een groter riool, het verleggen van de Peter Zuidlaan zijn zo wat klussen die de komende maanden de aandacht krijgen. Op dit moment rondt de gemeente Eindhoven de werkzaamheden aan de Heistraat, Kruisstraat en Meerenakkerweg af.

De verkeersafwikkeling op de A2 heeft lange tijd problemen met de doorstroming. Enige jaren geleden is dan ook het besluit gevallen om deze weg te verbreden van 2 x 2 naar 4 x 2 rijstroken. Die verbreding ter hoogte van Veldhoven komt voor een deel te liggen op de huidige Peter Zuidlaan. Deze weg moet dan ook worden verlegd. Met het besluit om te verdubbelen is ook gekeken naar de verkeersafwikkeling van de Heerbaan, Noord-Brabantlaan op de A2.

In februari beginnen de eerste werkzaamheden bij de Peter Zuidlaan. Er wordt in totaal 170 are aan groen gerooid. Dit moet zijn afgerond voor 15 maart. Deze datum wordt over het algemeen aangehouden als het begin van het broedseizoen. In totaal wordt ongeveer 25 are aan groen herplant.

De Peter Zuidlaan wordt totaal 30 meter richting de bebouwing van Zeelst opgeschoven.
Provincie:
Tag(s):