woensdag, 15. november 2006 - 20:58

Wegbeheerders verstevigen bermen

De heer J.H.G.Jacobs, H.I.D.van Rijkswaterstaat Zeeland en de heer A.J.G. Poppelaars, gedeputeerde van de provincie Zeeland zijn het eens geworden over de aanpak van bermen langs Zeeuwse wegen. Door het toenemende aantal verkeersongevallen in Zeeland hebben de beide wegbeheerders besloten het langetermijnplan om de bermen aan te pakken, naar voren te halen en in totaal 36 km bermen te verstevigen.

Met de aanleg van bermverhardingen over een breedte van 80 cm aan weerszijden van de rijbaan, verwachten Rijkswaterstaat en de Provincie dat er minder ongelukken gebeuren als auto's van de weg raken en dat het aantal verkeersongevallen in Zeeland verminderen zal.

Bestuurders schrikken als ze met hun auto in de berm belanden. Door een stevige berm is de auto beter bestuurbaar. De bestuurder heeft daardoor meer kans om rustig bij te sturen en de verwachting is, dat de schrikreactie minder is. Verharde bermen voorkomen het in de berm komen niet, maar hebben wel invloed op de afloop van bijvoorbeeld een stuurfout.

Rijkswaterstaat en de Provincie hebben al langer de wens om ber-men te verharden. Tot nu toe ontbrak het geld om snel aan de slag te gaan. Op verzoek van de twee Zeeuwse wegbeheerders maakt het rijk twee miljoen vrij voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Zeeland. De provincie legt daar nog 0,7 miljoen bij. De heer Jacobs en de heer Poppelaars zijn het vanmiddag eens geworden over de verdeling van het budget en de projectenlijst. Op de projectenlijst staan alle bermen waar veel en soms ernstige slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden. Bij het opstellen van de lijst is de effectiviteit van de bermversteviging een belangrijk criterium geweest.

In ieder geval komen er bermverhardingen langs een deel van de N61 tussen Schoondijke en Hoek, waar dit najaar twee doden en een zwaargewonde vielen toen een automobilist bij Hoek met het voor-wiel in de berm terecht kwam. De andere geplande bermverstevigingen liggen veelal in flauwe bochten langs de provinciale wegen. Daarnaast realiseert Rijkswaterstaat Zeeland in de periode 2007-2010 nog ongeveer 30 kilometer bermverharding op Schouwen-Duiveland en de aangrenzende Zuid-Hollandse N-wegen.
Provincie:
Tag(s):