donderdag, 16. februari 2006 - 11:59

Weggebruikers begrijpen strepen niet

Den Haag

Veel weggebruikers begrijpen strepen op het wegdek niet. Dit blijkt uit onderzoek dat de ANWB heeft gedaan onder haar leden. Wegen buiten de bebouwde kom worden door wegbeheerder, de provincies langzaam voorzien van markeringen die aangeven of er 60, 80 dan wel 100 km per uur gereden mag worden.

De bond steunt de invoering van de nieuwe markeringen, maar dringt aan op goede communicatie met de weggebruiker, die tot nu toe wegblijft.

Tot nu toe is de gevoerde wegmarkering verre van eenduidig. Per wegvak komen zeer verschillende strepen en lijnen voor. Veel automobilisten weten niet hoe hard zij mogen rijden buiten de bebouwde kom. De nieuwe markeringen dragen bij aan de duidelijkheid voor de weggebruiker en verhogen de verkeersveiligheid.

De ANWB weet uit onderzoeken in zes provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zeeland) onder leden dat de enorme variatie aan lijnen op de wegen één van de grootste struikelblokken zijn bij het bepalen van de juiste snelheid. Dat leidt tot verwarring en daardoor tot verminderde veiligheid. Thans vallen de meeste doden en gewonden op wegen buiten de bebouwde kom.

In twee bijeenkomsten met vertegenwoordiging van gemeenten in Zuid-Holland heeft de ANWB onlangs wegbeheerders van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Volgens de ANWB moet de link worden gelegd tussen de strepen op de weg en de maximum-snelheid. Op deze wijze leren de weggebruikers om te gaan met de nieuwe markering.
Categorie:
Tag(s):