maandag, 13. november 2006 - 10:10

Wegtransport in 2005 niet gegroeid

Amsterdam

In 2005 zijn door Nederlandse vrachtvoertuigen 679 miljoen ton goederen over de weg getransporteerd. Dat is ongeveer evenveel als in 2004. De meeste vracht is vervoerd door trekker-opleggercombinaties en vrachtauto’s. In 2005 hebben Nederlandse vervoerders in totaal 679 miljoen ton goederen getransporteerd in binnen- en buitenland. Dit is een toename van 28 procent sinds 1995. Het binnenlands vervoer is in deze periode iets harder gegroeid dan het internationaal vervoer.

Nederlandse vrachtvoertuigen hebben in 2005 bijna 23 miljard kilometer afgelegd. Hiervan werd ruim de helft gereden door bestelauto’s en ruim een kwart door trekker-opleggercombinaties. De bestelauto’s vervoerden echter relatief weinig vracht. Bijna 90 procent van de vracht die in 2005 de weg opging, werd vervoerd door trekkers en vrachtauto’s. Gerekend in ladingtonkilometers namen trekkers driekwart van de totale vervoersprestatie voor hun rekening, vrachtauto’s een vijfde.

Van de goederen die in 2005 zijn getransporteerd, bleef 80 procent in eigen land. De overige goederen zijn internationaal vervoerd. Goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming maken jaarlijks ongeveer een vijfde uit van de totale hoeveelheid.

De internationale vervoersprestatie bedroeg in 2005 52,4 miljard ladingtonkilometers. Dat is ruim 60 procent van het totaal. Vooral in het internationale vrachtverkeer speelden trekkers met een aandeel van 83 procent een belangrijke rol.
Categorie:
Tag(s):