dinsdag, 12. december 2006 - 20:34

Werkgelegenheid in Drenthe groeit

Assen

Na enkele jaren van krimp is in 2006 het aantal arbeidsplaatsen in Drenthe weer toegenomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het provinciaal werkgelegenheidsregister die vandaag bekend zijn geworden. Per april 2006 is het aantal fulltime arbeidsplaatsen ten opzichte van het jaar ervoor met 0,7% gegroeid. Dat zijn ruim 1.100 banen.

Elk jaar laten de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder alle bedrijven en instellingen in de provincie. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar de omvang van het personeelsbestand en worden de sectoren in kaart gebracht. De gegevens worden gebruikt om economische ontwikkelingen in beeld te brengen en om met name het economische beleid op te baseren.

Het herstel van de economie is ook in Drenthe zichtbaar. In april 2006 telt Drenthe 168.300 fulltime banen, dit zijn ruim 1.100 banen meer dan het jaar ervoor. Het aantrekken van de economie komt ook in andere cijfers terug; de uitgifte van bedrijventerreinen neemt toe en de werkloosheid daalt. “Verheugend om te constateren dat de economie eindelijk weer aantrekt�, stelt gedeputeerde Henk Weggemans (PvdA). “De signalen waren er al, maar komen nu ook via de harde cijfers tot uiting�.
Overigens is vandaag ook een onderzoek van de Kamer van Koophandel verschenen. De uitkomsten van dit onderzoek liggen in lijn met die van het provinciaal werkgelegenheidsregister.

De gezondheids- en welzijnszorg is met een aandeel van 16,5% in de totale werkgelegenheid de grootste sector. Met bijna 800 extra arbeidsplaatsen kent deze sector ook in 2006 een aanzienlijke stijging (+2,8%). De zakelijke dienstverlening blijft eveneens een groeisector bij uitstek. In 2006 kwamen er ruim 400 banen (+2,6%) bij in deze sector. Daarnaast laten ook onderwijs en overige dienstverlening een substantiële groei zien.
Decennia lang was de industrie de grootste werkgever in Drenthe, nu is dit niet langer het geval. Het aantal banen in deze sector is de laatste jaren fors afgenomen en ook in 2006 is de werkgelegenheid met ruim 600 banen (-2,3%) verder gedaald. Opvallend is dat het aantal banen bij de overheid voor het derde achtereenvolgende jaar afgenomen is. In 2006 bedroeg de daling in deze sector zelfs bijna 3%. Het gaat onder andere om aan defensie gerelateerde werkzaamheden.


Binnen Drenthe bestaan er aanzienlijke verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling, zo ook tussen de vier grote gemeenten. In Hoogeveen groeit het aantal arbeidsplaatsen met 2,5%.

Opvallend is de groei van de werkgelegenheid in Emmen. Deze gemeente kent in 2006 een stijging van de werkgelegenheid met 0,8%. Weggemans is aangenaam verrast door deze ontwikkeling. “Emmen heeft de laatste jaren fors te lijden gehad onder de recessie. Neem bijvoorbeeld het verlies van honderden arbeidsplaatsen bij een slachterij als de Hendrix Meat Group (slachterijen). Het is goed om te zien dat de lokale economie nu blijkbaar in staat is om dit verlies op te vangen�, aldus de portefeuillehouder economie. Ook Meppel kent met +1,1% een redelijke groei.

Van de steden laat alleen Assen een daling van de werkgelegenheid zien. Oorzaak is krimp, vertrek of sluiting van bijvoorbeeld bedrijven als Hak, Frico Cheese, Rial en Swedisch Match Lighters. Opvallend is ook het forse verlies van arbeidsplaatsen in Noordenveld. De werkgelegenheid daalde daar met 6%. Een verlies dat grotendeels veroorzaakt wordt door de recente ontwikkelingen bij Cordis (medische apparatuur).
Provincie:
Tag(s):