dinsdag, 16. mei 2006 - 10:35

Werkpaarden en troeteldieren

Rotterdam

Onder grote belangstelling heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op maandagochtend 15 mei in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de tentoonstelling Werkpaarden & Troeteldieren, een tentoonstelling over de geneeskunde van gezelschapsdieren, geopend.

Hij heeft bij deze gelegenheid ook het startschot gegeven van 'De Week van het Huisdier' die dit jaar in het teken staat van 'Huisdier & Kind'. Leerlingen van de Rotterdamse basisschool Blijvliet kregen uit handen van de minister het 'Jan, Jans en de kinderen' stripboekje dat speciaal voor de Week in grote oplage is uitgegeven.

In zijn speech haalde de minster uit naar malafide dierenhandelaren die over de rug van onschuldige dieren veel geld verdienen. Hij pleitte voor het instellen van een soort keurmerk -een certificaat- dat zou moeten worden verleend aan dierverkopers die handelen volgens de richtlijnen. Richtlijnen, die door de minister worden aangescherpt of nieuw opgesteld gaan worden. Aan organisaties die zich niet houden aan deze richtlijnen zullen boetes worden opgelegd.

De minister verklaarde ook een voorstander te zijn van een speciaal forum dat zich met de naleving van deze regels moet gaan bezighouden. Ook zal deze organisatie publieksinformatie over het op een correcte manier houden van dieren moeten gaan verstrekken. De organisatie zal in overleg met onder andere het ministerie van LNV, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en dierenbeschermingsorganisaties moeten worden opgericht.
Provincie:
Tag(s):