maandag, 17. juli 2006 - 10:43

Werkstress tijdens vakantie door continue bereikbaarheid

Amsterdam

Veel hoger opgeleide Nederlanders werken door tijdens hun vakantie. Tweederde van hen is tijdens de vakantie gewoon bereikbaar voor het werk. En zeven op de tien checkt tijdens de vakantie zijn e-mail. Voor circa één op de vijf heeft het continu bereikbaar moeten zijn voor het werk buiten werktijd psychische gevolgen tot resultaat. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young.

Uit het onderzoek blijkt dat een vakantie niet meer helemaal uit vrije tijd bestaat. Onder druk van de werkgever of op eigen initiatief wordt er veelvuldig doorgewerkt tijdens de vakantie. Door ICT-toepassingen als mobiele telefoon, e-mail, laptop en zakcomputer is vakantie niet vanzelfsprekend afstand nemen van het werk.

De e-mail wordt bijvoorbeeld gemiddeld twee per week gecontroleerd. En er wordt gemiddeld anderhalf keer week contact opgenomen met het werk per telefoon, sms en/of e-mail. Volgens Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership neemt het werken tijdens vakanties in 2006 met meer dan tien procent toe in vergelijking met 2005.

Verschuur: 'Het ter beschikking stellen van laptops en mobiele telefoons legt een zekere morele claim op werknemers. Ook de trend dat door ICT de grens tussen werk en privé vervaagd is in dit onderzoek steeds duidelijker waarneembaar. Combineer dit met de informatiehonger die we kennelijk hebben en je ziet dat de grens tussen vakantie en werk langzaam maar zeker verdwijnt.'

In het MKB ervaart men de grootste werkdruk tijdens de vakantie. Ondervraagden in deze sector zien het als noodzaak om bereikbaar te zijn in de vakantieperiode. Er wordt binnen het MKB van vier van de tien ondervraagden verwacht dat zij bereikbaar zijn tijdens de vakantie. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als het gemiddelde. Er wordt het minst doorgewerkt in de sector overheid en non-profit. Dit is het meest binnen de dienstensector.
Categorie:
Tag(s):