donderdag, 19. oktober 2006 - 21:49

Werkzaamheden ‘Lage Heide’

Eindhoven

Dit najaar wordt een begin gemaakt met de uitvoering van een aantal werkzaamheden in het natuurterrein de ‘Lage Heide’. Deze groene omgeving is een belangrijk recreatief gebied voor omwonenden, en kenmerkt zich eveneens door de aanwezige natuurwaarden. Voor dit gebied, aan de oostzijde van de gemeente Eindhoven, is in 2005 een bosbeheerplan opgesteld. De daarin voorgestelde maatregelen verhogen de afwisseling en de recreatieve aantrekkelijkheid aanzienlijk. Bosgroep Zuid Nederland verzorgt in opdracht van de gemeente de planning van dit project en coördineert de werkzaamheden.

Voordat een begin wordt gemaakt met de herinrichting van het gebied, is dunning van het bestaande bos noodzakelijk. Een deel van de aanwezige populieren wordt geveld. Uiteraard worden karakteristieke (laan)bomen zoveel mogelijk ontzien; deze blijven staan. Na de oogstwerkzaamheden worden in de bosrand andere soorten aangeplant, die een geleidelijke overgang zullen vormen van het bos naar de weilanden.

De variatie in zowel de plantwijze als het gebruik van verschillende soorten, maakt de Lage Heide tot een interessant natuurgebied nét buiten de stad. Bovendien zorgt de herinrichting ervoor dat de Lage Heide niet alleen mooier wordt, maar ook de komende jaren een plek blijft waar inwoners plezierig kunnen recreëren.
Provincie:
Tag(s):