maandag, 10. april 2006 - 16:29

Werkzaamheden in vleermuistunnel

Roermond

Medewerkers van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) zijn op het industrieterrein Heide-Roerstreek bezig om de ‘vleermuistunnel’ te verbeteren. De tunnel vormt een onderdeel van de geluidswal die in 1990 is aangelegd. De vleermuizen ontdekten deze tunnel al snel als ideale schuilplaats voor de overwintering. Daarnaast maken ook andere dieren waaronder tientallen vlinders van de tunnel gebruik om veilig de winter door te komen.

IKL gaat nu kieren in de vloer afdichten en het aantal schuilplekken voor de vleermuizen vergroten. De kieren worden afgedicht om water zo lang mogelijk vast te houden. Dit is nodig om de luchtvochtigheid hoog te houden. De hoge luchtvochtigheid is samen met een constante temperatuur van belang bij de overwintering van de vleermuizen.

De werkzaamheden kosten ongeveer €8000 euro en zullen grotendeels worden gefinancierd uit het Europees subsidiefonds POP. De gemeente Roermond betaalt het resterende bedrag.
Provincie:
Tag(s):