vrijdag, 27. oktober 2006 - 9:40

Werkzaamheden moeten N59 veiliger maken

De N59 op Goeree Overvlakkee wordt in de komende periode opgeknapt. De weg wordt breder gemaakt en de bermen worden verhard.Dit wordt gedaan om de veiligheid op deze weg te verbeteren.In de periode van 30 oktober 2006 tot en met 8 december 2006 wordt de N59 tussen de Grevelingendam en kruispunt de Tille verbreed. Daarnaast worden ook de bermen verhard. Deze werkzaamheden worden verricht om deze weg veiliger te maken.

De omleidingsroutes worden zoveel mogelijk beperkt. Er is hier gekozen om de werkzaamheden voornamelijk ’s nachts te verrichten, omdat dan weinig verkeer gebruik maakt van deze route. Als er overdag gewerkt moet worden dan wordt dit niet tijdens de spitsuren gedaan (spitsuren: ’s Morgens 6.00 tot 9.00 richting Rotterdam en ’s avonds 15.00 tot 19.00 richting Zierikzee.)

Alle omleidingroutes worden duidelijk door borden en cijfers aangegeven.

Voor het openbaar vervoer verandert er niets, deze blijft de reguliere route rijden.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen te maken krijgen. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk en tijdig te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.
Provincie:
Tag(s):