vrijdag, 1. december 2006 - 17:46

Werkzaamheden natuurterrein ‘Lage Heide’

Eindhoven

Dit najaar wordt een begin gemaakt met de uitvoering van een aantal werkzaamheden in het natuurterrein de ‘Lage Heide’. Deze groene omgeving is een belangrijk recreatief gebied, maar kenmerkt zich eveneens door de aanwezige natuurwaarden. Voor dit gebied is in 2005 een bosbeheerplan opgesteld. De daarin voorgestelde maatregelen verhogen de afwisseling en de recreatieve aantrekkelijkheid aanzienlijk.

Bosgroep Zuid Nederland verzorgt in opdracht van de gemeente de planning van dit project en coördineert de werkzaamheden.

In de percelen wordt zogenaamd “bleswerk� uitgevoerd. Dit betekent dat de bomen die gedund moeten worden gemarkeerd worden. De dunning zelf wordt uitgevoerd in 2007. Dunnen is het vellen ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand.

Verder is het vellen van een aantal bomen nodig vanwege het vele dood hout in de kroon. Dit geeft gevaar voor vallend hout. Het verdwijnen van bomen zorgt daarbij voor meer mogelijkheden voor de vestiging van andere soorten.
Provincie:
Tag(s):