woensdag, 9. augustus 2006 - 10:14

Werkzaamheden voor veiligere Marknesserweg

Marknesse

Van maandag 14 augustus t/m vrijdag 25 augustus worden aan de aansluitingen van de Lindeweg en de Luttelgeesterweg op Marknesserweg en op het gedeelte Marknesserweg tussen rotonde ‘de Gulden’ en de rotonde ‘Marknesse’ werkzaamheden uitgevoerd. Doel is de verkeersveiligheid op de Marknesserweg te verbeteren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden weggedeelten afgesloten.

Van woensdag 16 augustus t/m woensdag 23 augustus worden de aansluitingen van de Lindeweg en de Luttelgeesterweg op de Marknesserweg afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor brom/fietsverkeer.

Van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 25 augustus wordt op werkdagen tussen 19.00- uur en 6.00 uur de Marknesserweg afgesloten tussen de rotonde ‘de Gulden’ en de rotonde bij ‘Marknesse’.

Gedurende de periode van afsluiting van de aansluitingen Lindeweg en Luttelgeesterweg op de Mark­nesserweg wordt het verkeer met als bestemming één van deze wegen met borden geleid naar de aansluitingen van deze wegen op de Oosterringweg (N715). Tijdens de (nachtelijke) afsluitingen van de Marknesserweg wordt het verkeer omgeleid via de Kuinderweg (N331/N351) en de Oosterringweg (N715).

De werkzaamheden omvatten aanpassing van de brom-/fietsoversteken ter plaatse van de aansluitingen Lindeweg en de Luttelgeesterweg op de Marknesserweg en aanpassing van de inrichting en vormgeving van de Marknesserweg aan de laatste inzichten op het gebied van een (duur­zaam) veilige weginrichting.

Ter plaatse van de aansluitingen Lindeweg en de Luttelgeesterweg op de Marknesserweg worden in de Marknesserweg zogeheten middengeleiders aangelegd. Hierdoor wordt in het midden van de Marknesserweg een beschermde wacht­plaats gecreëerd, waardoor brom-/fietsverkeer de Marknesserweg in twee etappes kan oversteken. De oversteekplaats van het brom-/fietsverkeer wordt hierbij verlegd van het midden van de aan­sluitingen naar een plaats net naast de aansluitingen (aan de kant van Marknesse).

Aanpassing van inrichting en vormgeving van de Marknesserweg betekent een andere uitvoering van de wegmarkering. In het midden van de rijbaan komen twee strepen. In de bochten en bij de brug over de

Luttel­geester­vaart komen doorgetrokken strepen, zodat inhalen niet meer is toegestaan. In de tussenliggende stukken komen onderbroken strepen waar het mogelijk blijft om langzaam rijdend verkeer in te halen. Langs beide kanten van de rijbaan komen onderbroken strepen. De kantstrepen komen verder van de kant van het asfalt te liggen.

Als tweede maatregel worden in beide kantstroken, de strook tussen de markering en de kant van het asfalt, een ver­ruwing aangebracht. Weggebruikers worden bij het berijden van deze zogeheten ‘schrikstrook’ geattendeerd op het feit dat zij in de berm dreigen te geraken. Ook worden in beide kantstroken glasbollen aangebracht, die in de plaats komen van de huidige bermplanken. Glasbollen zorgen voor een betere weggeleiding tijdens nachtelijke uren en zijn goedkoper in onderhoud.
Provincie:
Tag(s):