woensdag, 5. april 2006 - 18:06

Werving allochtone politiemedewerkers

Enschede

De politie bezoekt vrijdag 7 april de Davet Moskee in Enschede. Het bezoek staat in het teken van de werving van allochtone medewerkers. Het betreft de derde bijeenkomst in een reeks van vier in het oosten van het land. De avond wordt georganiseerd door het Bureau Interregionale Werving en Selectie Oost-Nederland.

In maart 2006 is, op initiatief van de politieregio’s Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente, een gezamenlijke wervingscampagne gestart, gericht op allochtone Nederlanders. Voor deze campagne heeft de politie de rollen omgedraaid. Zij wacht niet tot sollicitanten zich spontaan melden, maar zoekt ze op door bijeenkomsten te organiseren in hun leefomgeving. Met deze actieve benadering verwachten de korpsen bij meer mensen interesse te wekken voor een baan bij de politie.

Uit ervaring is gebleken dat de gebruikelijke wervingskanalen van de politie, zoals advertenties, tv-spotjes, internet e.d. niet voldoen aan de werving van allochtonen. Zij leveren wel allochtone sollicitanten op, maar niet voldoende om tot een goede afspiegeling van de samenleving te komen. In het Twentse korps zijn op dit moment 100 medewerkers van allochtone afkomst werkzaam. Het streven is om dit te verhogen naar 112. De drie politieregio’s proberen daarom, door deze actieve aanpak, meer allochtone sollicitanten te vinden met belangstelling voor het politiewerk.
Eerder waren er al bijeenkomsten in Apeldoorn en Deventer. De vierde bijeenkomst volgt op 12 mei in Zwolle.

De informatiebijeenkomst van 7 april vindt plaats in de Davet Moskee aan de Poolmansweg in Enschede en begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de moskee open. De voorzitter van de moskee, de heer Coskunyurek, zal de avond openen. Namens de politie Twente zal korpschef Piet Deelman aanwezig zijn. De gemeente Enschede is vertegenwoordigd door wethouder Roelof Bleker. Eric Pattiselanno van het interregionaal wervingsbureau houdt een presentatie over het werken bij de politie en de politie als werkgever. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan een forum bestaande uit politiemedewerkers met een allochtone achtergrond.
Iedereen die belangstelling heeft, is welkom.
Provincie:
Tag(s):