donderdag, 19. oktober 2006 - 15:59

Werving WMO-raad

Bellingwedde

De gemeenteraad van Bellingwedde roept kandidaten op voor de eerste zittingsperiode van de WMO-raad, van 9 november 2006 t/m 9 maart 2010. De WMO-raad, als onafhankelijk orgaan, heeft tot taak het tijdig, gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Bellingwedde over alle onderwerpen betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De WMO-raad werft, na zijn installatie, een onafhankelijk voorzitter. De leden van de WMO-raad worden benoemd op basis van individuele aanmelding en hebben zodoende zitting in de WMO-raad zonder last- of ruggespraak.

U geeft, met uw (professionele) achtergrond, blijk van een (grote) mate van maatschappelijke betrokkenheid en interesse voor, c.q. ervaring met het terrein van de WMO. U bent vaardig in het communiceren met uiteenlopende groepen belanghebbenden. U bent bereid om tijd te steken in de WMO-raad en de daarbij behorende werkzaamheden. De raad is qua tijdsbesteding in zekere mate autonoom, met dien verstande dat de WMO-raad minimaal vier keer per jaar bijeenkomt. U ontvangt voor uw activiteiten voor de WMO-raad een nog nader te bepalen onkostenvergoeding.

Hebt u belangstelling voor deze functie dan verzoeken wij u om dit voor 26 oktober a.s. gemotiveerd kenbaar te maken bij de raadsgriffier, mw. H.G. Stoel-Snater, p/a Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde, of per e-mail aan h.stoel@bellingwedde.nl.

Gesprekken met de kandidaten zullen plaatsvinden op donderdagmiddag en -avond 2 november, op het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):