donderdag, 6. juli 2006 - 9:54

Wet marktmisbruik leidt tot meer boetes en aangiftes

Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deed in de eerste helft van 2006 6 keer aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen overtredingen van de Wet marktmisbruik. In heel 2005 werd op dit terrein ook 6 keer aangifte gedaan. In 2006 is sprake van 3 boetedossiers, waarbij het in 2 gevallen gaat om marktmanipulatie. In 2005 is 2 keer een boete opgelegd. Ook kreeg de AFM tientallen zogenoemde kliks van effecteninstellingen sinds het in werking treden van de Wet marktmisbruik op 1 oktober 2005.

De Europese richtlijn Market Abuse (MAD), waaruit de Wet marktmisbruik is voortgevloeid, beoogt dat alle partijen op de financiële markten er in een gezamenlijke inspanning voor zorgen dat de markt integer is en het beleggersvertrouwen is gewaarborgd. Tegen deze achtergrond is het gedrag van activistische aandeelhouders een actueel aandachtspunt voor de AFM.

De AFM is van mening dat aandeelhoudersactivisme kan bijdragen aan een efficiëntere markt, maar benadrukt dat het spel wel eerlijk moet worden gespeeld. In het licht van de Wet marktmisbruik, de biedingsregels (OBE) en de Wet melding zeggenschap zal de AFM uitspraken van partijen nauwgezet volgen en beoordelen.

Mede dankzij intensiever overleg tussen AFM en bedrijfsleven is de invoering goed verlopen en wordt nieuwe wet- en regelgeving goed opgepakt. Over het toezicht op de verspreiding van koersgevoelige informatie zijn vele workshops georganiseerd, die hebben geleid tot een constructieve dialoog met het bedrijfsleven en betrokken beroepsgroepen, zoals advocaten en accountants. De AFM zal reacties uit de markt en haar eigen ervaringen bundelen in een eind dit jaar te publiceren rapport.
Categorie:
Tag(s):