vrijdag, 17. november 2006 - 14:08

Wethouders pleiten voor woningbouw starters

Wethouders en gemeenteraadsleden uit twintig gemeenten hebben vandaag gepleit voor een groter aanbod van betaalbare koopwoningen voor starters. Zij gaven aan dat er betere samenwerking moet komen tussen gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars. Dit bleek vandaag uit een debat over woningbouw voor starters, dat werd georganiseerd door Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v., een initiatief van de gemeente Zaanstad.

Staf Depla (Tweede Kamerlid PvdA): "Corporaties moeten lef tonen en voorop lopen met nieuwe initiatieven om meer betaalbare koopwoningen te bouwen voor starters."

Aanleiding voor het debat was de oplevering van de eerste serie van zeventig zogenaamde ‘Betaalbare Koopwoningen Zaanstad’ (BKZ-woningen). Met dit ‘BKZ-model’ - dat momenteel alleen in de gemeente Zaanstad wordt gebruikt - kunnen starters een woning kopen tegen een 20 procent lagere marktprijs. Hiermee wil de gemeente Zaanstad een sociale woondoelstelling combineren met marktwerking.

Het debat over nieuwe woningconstructies voor starters werd onder andere bijgewoond door twaalf wethouders Volkshuisvesting (waaronder de gemeenten Amsterdam en Houten), Bas Jan van Bochove (Tweede Kamerlid CDA) en Staf Depla (Tweede Kamerlid PvdA).

Micha Wijngaarde, directeur van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. "Met de verkoop van BKZ-koopwoningen in Zaanstad proberen we starters niet alleen eerder een koopwoning aan te bieden. Ook willen we de doorstroming op de woningmarkt versnellen."
Provincie:
Tag(s):