zaterdag, 4. november 2006 - 22:10

Wie doet de huishoudelijke verzorging in 2007

Regio

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 gaat de huishoudelijke verzorging over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo. Daarmee wordt de uitvoering van de huishoudelijke verzorging een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Wmo schrijft voor dat de gemeente haar burgers voor het verkrijgen van huishoudelijke verzorging de keuze moet bieden tussen een persoonsgebonden budget (pgb) danwel een verstrekking in natura.

Voor de verstrekking van huishoudelijke verzorging in natura doorlopen de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld en Westerveld gezamenlijk een Europese aanbestedingsprocedure.
Daarbij zijn de gemeenten voornemens om met meerdere aanbieders een raamovereenkomst af te sluiten, waardoor de klanten kunnen kiezen uit meerdere dienstverleners.

De colleges van burgemeester en wethouders van de hierna genoemde 10 gemeenten hebben in het kader van het gezamenlijke aanbestedingstraject het volgende besloten:

De gemeente Aa en Hunze is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Zorg- en
Dienstverlening '94, Stichting Icare,
Stichting De Nieuwe Zorg Thuis, Stichting Thuiszorg Groningen en Stichting Carinova en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Borger-Odoorn is voornemens de opdracht te gunnen aan: De Zorgzaak b.v., Stichting Zorggroep Tangenborgh, Stichting Icare, Stichting De
Nieuwe Zorg Thuis, Stichting Zorggroep Suydevelt en Stichting Thuiszorg Groningen en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Coevorden is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Zorggroep Tangenborgh, Stichting Icare, Stichting De Nieuwe Zorg Thuis, Stichting Zorggroep Suydevelt, en Stichting Thuiszorg Groningen en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente De Wolden is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Thuiszorg Diensten Centrale, Stichting Zorgpalet,het samenwerkingsverband “De Nieuwe Zorg Thuis, De Stouwe, Zorgcentra Zuidwest-Drenthe� en Stichting Icare en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Emmen is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Thuiszorg Diensten centrale, Stichting Zorggroep Tangenborgh, Stichting Icare, Stichting De Nieuwe Zorg Thuis en Stichting Zorggroep Suydevelt
en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Hoogeveen is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Thuiszorg Diensten centrale, Stichting De Westerkim, Stichting Zorgpalet en Stichting Icare en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Meppel is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Thuiszorg Diensten centrale, Samenwerkingsverband “De Nieuwe Zorg Thuis, De Stouwe en Zorgcentra Zuidwest Drenthe�, Stichting Icare en Zorgcombinatie Noorderboog en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Midden-Drenthe is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Zorg- en Dienstverlening '94, Stichting Icare, Stichting De Nieuwe Zorg Thuis, Stichting Woon en Zorgcentrum Derkshoes en Stichting Thuiszorg Groningen en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Noordenveld is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Thuiszorg Diensten centrale en Stichting Icare en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.

De gemeente Westerveld is voornemens de opdracht te gunnen aan:De Zorgzaak b.v., Stichting Thuiszorg Diensten centrale, Samenwerkingsverband “De Nieuwe Zorg Thuis, De Stouwe en Zorgcentra Zuidwest Drenthe�, Stichting Icare, Stichting Zorgcombinatie Noorderboog en Stichting Thuiszorg Groningen en met elk individueel een raamovereenkomst af te sluiten.
Provincie:
Tag(s):