dinsdag, 14. november 2006 - 21:00

Wie mag straks het Groninger Forum ontwerpen?

Groningen

Zeven geselecteerde architecten maken een schetsontwerp voor het Groninger Forum. Dit gebouw voor ‘geschiedenis, informatie, film, debat en nog veel meer’ komt aan een nieuw plein, achter de oostwand van de Grote Markt, op de plek waar nu de Naber Parkeergarage staat. De gemeente Groningen laat de schetsontwerpen niet alleen beoordelen door deskundigen. Ook inwoners van de stad en andere geïnteresseerden kunnen aangeven welke ontwerpen zij de beste vinden. Daarvoor verschijnt er eind januari 2007 een grote publieksenquête op het internet.

In januari 2007 ontvangen alle Stadjers van 18 jaar en ouder een brief met een code die hen toegang geeft tot de enquêtepagina op internet. Via deze pagina kunnen zij twee weken lang aangeven hoe hun top-3 van schetsontwerpen er uit ziet. Wie zelf geen internet heeft, kan terecht in alle filialen van de bibliotheek of in de Martinikerk. Voor wie niet met internet overweg kan, is hulp aanwezig.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen voldoende mogelijkheden krijgt om kennis te nemen van de verschillende ontwerpen. Daarom komt er voorafgaand aan de enquête een bijlage in de Gezinsbode waarin de schetsontwerpen worden gepresenteerd. Tijdens de enquêteweken is er in de Martinikerk een tentoonstelling over de ontwerpen, waarbij de maquettes van de gebouwen centraal staan. Uiteraard kunnen geïnteresseerden de ontwerpen ook op internet bekijken.

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor het toekomstige Groninger Forum. Daarom vraagt de gemeente ook hun oordeel. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs krijgen de komende maand een uitnodiging om in klassikaal verband de expositie in de Martinikerk te komen bekijken. Na afloop ontvangen ze een code, waarmee ze direct op de computers in de kerk hun top-3 kunnen samenstellen. De scholierenkeuze wordt apart gepubliceerd. Ook het oordeel van belangstellenden van buiten de stad wordt apart bijgehouden. Zij kunnen per e-mail een code aanvragen en daarna via internet hun voorkeur kenbaar maken.

De gemeenteraad maakt de definitieve keuze voor een architect. Daarbij betrekt de raad zowel het oordeel van deskundigen als die van het publiek. In de publieksenquête legt de gemeente alleen die schetsontwerpen voor aan het publiek, die voldoen aan het eerder geformuleerde Programma van Eisen.
Provincie:
Tag(s):