woensdag, 15. februari 2006 - 10:38

Wie verdient er een schouderklop?

Hulst

We leven in een maatschappij waar het geven van schouderklopjes niet zo vanzelfsprekend is. Daarom werd in 2000 de ‘Pelgrimstas’ in het leven geroepen. De Pelgrimstas is een pluim voor diegenen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor onze gemeenschap.

Daarom de oproep:
Kent u iemand die absoluut eens een serieuze schouderklop verdient?

Stuur dan een brief aan burgemeester J.F. Mulder, Gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Leg daarin zo goed mogelijk uit op welke wijze de betreffende persoon zich voor onze gemeenschap heeft ingezet.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Bestuursondersteuning van de Gemeente, telefoonnummer 0114-389131.

De symboliek van de Pelgrimstas schuilt in de volgende gedachte: de betreffende persoon heeft een tas vol goede ideeën aangedragen of een tas vol goede daden verricht. Hierbij stond steeds de gemeente Hulst centraal en zijn in principe de gemeente en haar inwoners en/of bezoekers de begunstigden geweest.

De Pelgrimstas wordt alleen aan inwoners van de gemeente Hulst uitgereikt en is vormgegeven in brons. Bovendien refereert deze vorm van waardering aan de beroemdste inwoner van onze gemeente : Reynaert de Vos. (Hij ging op pad met zijn pelgrimstas.)
Provincie:
Tag(s):