donderdag, 5. oktober 2006 - 13:53

Wie wordt de volgende Stadsdichter van Lelystad?

Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad is weer op zoek naar een enthousiaste stadsdichter. Kandidaten kunnen zich aanmelden voor 15 november 2006. De volgende stadsdichter zal worden benoemd voor een periode van twee jaar. In 2007 is het 50 jaar geleden dat Oostelijk Flevoland droogviel en 40 jaar geleden dat de eerste inwoners zich in Lelystad vestigden.

Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen in de stad –waaronder de opening van het nieuwe Agora theater- zodat er genoeg gelegenheden zijn die vragen om een poëtische bespiegeling.

Gerard Beense
Voor dit jaar is stadsdichter Gerard Beense door de inwoners van Lelystad gekozen en heeft hij net als in 2005 bij diverse gelegenheden en gebeurtenissen in Lelystad een passend gedicht geschreven. Het college nodigt iedereen die aan onderstaande criteria voldoet van harte uit, om mee te doen aan de volgende verkiezing voor de “Stadsdichter van Lelystad�. De stadsdichter van Lelystad heeft als taak om jaarlijks minimaal zes gedichten te schrijven bij actuele of bijzondere momenten die zich in dat jaar in Lelystad voordoen. Het college hoopt daarmee de poëzie dichter bij inwoners te brengen.

Belangrijke criteria zijn dat de toekomstige stadsdichter wel in Lelystad moet wonen of op een andere wizje binding moet hebben met de stad. Hij of zij moet beschikken over bewezen literaire kwaliteiten, ondermeer door publicaties, optredens of ontvangen prijzen; oog hebben voor culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en bereid te zijn om voor minstens een jaar als stadsdichter op te treden.

Dichters die in aanmerking willen komen voor de benoeming tot ‘Stadsdichter van Lelystad’ worden uitgenodigd zich aan te melden en een gedicht in te zenden. Het gedicht dient het thema ‘50 jaar droge voeten’ als onderwerp te hebben. Uit deze inzendingen zullen er drie dichters gekozen worden. Van deze drie dichters wordt in het Stadsbulletin een gedicht gepubliceerd. De inwoners van Lelystad mogen vervolgens hun voorkeur aangeven. Aanmelden kan nog tot 15 November.

De naam van de stadsdichter van Lelystad wordt op 25 januari 2007 tijdens de ‘Landelijke gedichtendag’ door het college bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):