vrijdag, 3. maart 2006 - 12:33

'Wijk van de toekomst'

Veenwouden

In Veenwouden gaat een innovatieve woonwijk gerealiseerd worden door Seinen Projectontwikkeling. Bijzonder aan het nieuwbouwplan van 50 woningen is dat de wijk een eigen warmtekrachtcentrale krijgt. In deze centrale wordt biobrandstof omgezet in warmte en elektriciteit voor de huizen.

De gemeente Dantumadeel en de provincie Fryslân zijn positief over de plannen. Door het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen wordt een bewuster energieverbruik gestimuleerd. De gecombineerde inzet van de warmtekrachtcentrale en de energiebesparende voorzieningen zal leiden tot lagere kosten voor de toekomstige bewoners. Verder is het plan een mix van betaalbare en duurdere woningen, inclusief ruimte voor bijvoorbeeld starters op de arbeidsmarkt en ouderen.

Gedeputeerde Anita Andriesen is enthousiast over de plannen. Het project past helemaal in de lijn van het nieuwe streekplan, dat onderweg is om vastgesteld te worden. Uit het oogpunt van duurzame ontwikkeling geeft de gemeente invulling aan energiebesparing en het benutten van duurzame energie bij een nieuwbouwplan. Interessant daarbij is dat een collectieve energievoorziening ruimtelijk wordt ingepast en dat de woonlasten laag zijn. De provincie levert in zo’n geval graag ‘maatwerk’ aan de gemeente om het plan gerealiseerd te krijgen.

Het is opnieuw een bijzonder energieproject in de gemeente Dantumadeel dat landelijk de aandacht trekt. Eerder werden door Seinen Projectontwikkeling in de gemeente Dantumadeel duurzame starterwoningen gebouwd, het project ‘Helianthus’. Dit project kreeg vorige week een nominatie voor de Nationale Energie Toekomst (NET) trofee 2006. Beide woningenbouwprojecten hebben vanwege het vernieuwende karakter subsidie ontvangen van het ministerie van VROM. Wethouder Jouke Dantuma, die zeer positieve ervaringen heeft met het project in Zwaagwesteinde, waar 24 starterswoningen met geen energielast zijn gerealiseerd, zag een kans voor zijn gemeente om hieraan navolging te geven. Het project biedt starters en doorstarters op de woningmarkt een unieke kans. Dit past in gemeentelijke woonvisie, die nadrukkelijk aandacht vraagt voor starters op de woningmarkt. Hij heeft dan ook de volle overtuiging dat het project in Veenwouden ook succesvol zal worden.

Het uitgangspunt van de ‘wijk van de toekomst’ in Veenwouden is een optimaal leefklimaat voor alle toekomstige bewoners. Het netbeheer van de decentrale energievoorziening zal bij het bewonerscollectief berusten. Bewoners zullen zich hierdoor veel bewuster zijn van hun energieverbruik, wat tot energiebesparingen moet leiden. Zij kunnen hierdoor rekenen op lage energiekosten, de voorlopige schatting is zo’n € 300 per jaar per woning.
Provincie:
Tag(s):