donderdag, 14. september 2006 - 18:09

Wijkvernieuwing in De Vlecke

Gorredijk

Woningcorporatie Welkom en de gemeente Opsterland willen woonwijk De Vlecke e.o. in Gorredijk opknappen. De wijk dateert uit de periode 1966 – 1974 en voldoet niet meer aan huidige en toekomstige wooneisen en –wensen. Concrete plannen voor wijkvernieuwing zijn er nog niet. Welkom en gemeente Opsterland willen eerst van de bewoners weten wat ze van hun woonwijk vinden.

Op dinsdagavond 19 september is er een informatie-avond met de bewoners van De Vlecke e.o. Het programma begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Burgemeester Harmsmaschool, Hendrik Ringenoldusstrjitte 3 te Gorredijk.
Tijdens de avond wordt een presentatie gegeven over hoe de woonwijk (woningen en woonomgeving) er nu uitziet. De informatie-avond is bedoeld als aanzet voor een discussie met de wijkbewoners over plannen voor wijkvernieuwing.

Welkom en gemeente hebben eigen taken en verantwoordelijkheden en werken samen in dit project. Welkom is daarbij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen die betrekking hebben op de woningen en tuinen. De gemeente Opsterland is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen die betrekking
hebben op de openbare ruimte zoals wegen, trottoirs en openbaar groen.

Woonwijk De Vlecke e.o. wordt aan de noord- en westzijde omsloten door een park met vijverpartijen (de zogenaamde groene long). Aan de oostzijde ligt Nijlân en aan de zuidkant vormt de Sjoelstrjitte de grens. Kenmerkend voor de
wijk zijn de veelal kleine en verouderde woningen in eenzijdige bouwstijl. De Vlecke e.o. kent vooral rijenwoningen en duplexwoningen. Door de niet open verbinding met de groene long ligt de woonwijk vrij geïsoleerd ten opzicht van
de rest van het dorp.
Provincie:
Tag(s):