dinsdag, 21. februari 2006 - 21:54

Winkel aan huis mag in Almere

Almere

In Almere start men met een proef waarbij bewoners een klein winkeltje in hun huis mogen beginnen. Het college start een proef van drie jaar waarbij inwoners in een aantal pilotwijken onder voorwaarden een kleine winkel aan huis kunnen beginnen. Deze mag maximaal 25 m2 winkelvloeroppervlak hebben. Mede hierdoor denken Burgemeester en Wethouders (B&W) het tekort te kunnen verkleinen van vestigingsmogelijkheden voor starters in de detailhandel. Ook zal de Almeerse werkgelegenheid hierbij gebaat zijn én zal er meer levendigheid komen in de woonwijken. Dat hebben B&W
dinsdag bekendgemaakt.

Aan de vestiging van een winkel aan huis wordt door de gemeente wel een aantal randvoorwaarden gesteld. Het gaat alleen om zeer kleinschalige winkelruimte, tot maximaal 25 m2 winkelvloeroppervlak. De bewoner is de winkelier, de ruimte mag dus niet aan een ander worden verhuurd.
De proef geldt alleen in Stedenwijk, Staatsliedenwijk en Parkwijk in Almere Stad, in de Regenboogbuurt in Almere Buiten en in De Wierden in Almere Haven.

De winkel moet voldoen aan de wettelijke normen op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, bouw, reclame-uitingen en milieu. En de detailhandel mag de woonomgeving en de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloeden. Verder mag de winkel het woonkarakter van een straat niet verstoren. Tenslotte wordt horeca niet toegestaan. Na drie jaar zal de proef worden geëvalueerd en beoordeeld worden of en op welke wijze detailhandel aan huis wordt toegestaan.

In de huidige bestemmingsplannen van de woonwijken in Almere is detailhandel aan huis nog niet toegestaan. Om dit wel mogelijk te maken wil de gemeente vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan. Een inwoner die een winkel wil beginnen moet dus eerst vrijstelling van het bestemmingsplan van zijn/haar wijk aanvragen.
Provincie:
Tag(s):