vrijdag, 10. november 2006 - 12:37

Winsemius krijgt van Nijpels uitnodiging Fryske Fiersichten

Friesland

Onder de titel Fryske Fiersichten vraagt de provincie Fryslân niet alleen de inwoners van Fryslân maar ook de zogeheten Friezen om utens om projecten en ideeën voor Fryslân in 2030. Vanmiddag heeft Ed Nijpels Pieter Winsemius als Fries om utens persoonlijk uitgenodigd voor het toekomstdebat in Groningen op 27 november of in Amsterdam op 30 november.

De provincie hecht, naast de plannen en ideeën van de inwoners van Fryslân, ook bijzonder aan plannen en ideeën van de Friezen om utens. Friezen om utens zijn in de breedste zin van het woord niet alleen mensen die in Fryslân geboren zijn, maar ook mensen die anderszins een bijzondere verbondenheid met Fryslân hebben.

Er wordt geappelleerd aan de roots van de vele Friezen die in de loop der jaren over Nederland en de rest van de wereld zijn uitgezwermd om de elders opgedane kennis in te zetten ten bate van Fryslân.

Minister Winsemius staat bekend om zijn betrokkenheid bij Fryslân. Hij heeft Friese voorouders, verblijft regelmatig in de provincie en was bestuurslid van Tresoar. Hij noemde het een voorrecht de uitnodiging persoonlijk te ontvangen. Winsemius prees de manier waarop in Fryslân over de toekomst wordt nagedacht, met inbreng van de Friezen zelf, binnen en buiten de provincie. De minister ventileerde zelf ook zijn visie: volgens hem moet Fryslân voor de toekomst inzetten op de dorpen waar door onderlinge betrokkenheid en samenhang veel wordt bereikt.

Opzet en vorm van Fryske Fiersichten zijn voor Nederland uniek. Waar de meeste toekomstdebatten gaan over kant en klare plannen waar burgers op mogen reageren, doet Fryske Fiersichten het andersom. Fryske Fiersichten is daarmee een goed voorbeeld hoe de kloof tussen burger en bestuur kleiner kan worden gemaakt.

Zonder invloed van de politiek wordt aan burgers gevraagd om plannen te ontwikkelen. Centraal in Fryske Fiersichten staat de website {url=http://www.fryskefiersichten.nl> fryskefiersichten.nl. Hierop kunnen mensen die ideeën hebben, hun voorstellen indienen. Inmiddels zijn daar al ruim 120 projecten ingediend. Op de site staan ook locatie en aanvangstijden van de bijeenkomsten in Groningen en Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):