woensdag, 11. oktober 2006 - 13:32

Winterklaar

Zwolle

Medewerkers van het Waterschap Groot Salland zijn druk bezig met het opschonen van watergangen. Met de winter in aantocht neemt de neerslag toe. Door te zorgen dat sloten en kanalen diep en breed genoeg zijn, zorgt het waterschap voor een goede aan- en afvoer en voorkomt het op die manier mogelijke wateroverlast.

Onderhoud van sloten en andere watergangen betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil die de aan- en afvoer van het water belemmeren, verwijderd moeten worden. Om de watergang voldoende diepte te geven, zijn kleine baggerwerkzaamheden nodig. Naast watergangen vindt er ook permanent onderhoud plaats aan gemalen en stuwen. Dit alles zorgt ervoor dat het gewenste waterpeil in stand wordt gehouden en het water de ruimte krijgt die het nodig heeft.

Voor deze werkzaamheden zet het waterschap verschillende machines in. Zo wordt met maaiboten voorkomen dat watergangen dichtgroeien en zorgen kranen met speciale grijparmen dat het overige rommel en vuil uit de watergangen wordt verwijderd.

Het Waterschap Groot Salland heeft de verantwoordelijkheid over 4000 kilometer aan watergangen. Daarvan onderhoudt zij zelf 2600 kilometer. De overige 1400 kilometer is in particuliere handen en moet door de eigenaren zelf worden onderhouden. Ieder najaar controleert het waterschap of dit correct is uitgevoerd tijdens de zogeheten najaarsschouw. Deze vindt dit jaar plaats op maandag 30 oktober.
Provincie:
Tag(s):