zaterdag, 3. juni 2006 - 16:50

WK kijken op straat mag

Utrecht

Samen op straat kijken naar wedstrijden van het WK voetbal moet vooral een gezellige aangelegenheid zijn. Buurtbewoners die samen buiten naar wedstrijden gaan kijken kunnen dat gewoon doen, maar moeten wel rekening houden met de veiligheid van elkaar en van anderen. De hulpverleningsdiensten, zoals ambulances, politie en brandweer, moeten hun werk kunnen doen. Bewoners hoeven geen vergunning aan te vragen, maar het is wel belangrijk dat ze minimaal 48 uur van tevoren aan de gemeente doorgeven dat ze van plan zijn om op straat voetbal te kijken. Zo hebben de hulpverleningsdiensten een goed overzicht van de plaatsen waar zich veel mensen op straat bevinden voor het geval er ergens een calamiteit is.

De gemeente vraagt bewoners zich wel aan een aantal spelregels te houden. Zo mogen geen objecten of obstakels op de weg worden geplaatst, alleen op de stoep. Verder moeten ze zorgen voor een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter voor de hulpverleningsdiensten. Tot slot dient de locatie na afloop van de activiteit leeg en schoon te worden achtergelaten en mag de openbare orde niet worden verstoord.
Provincie:
Tag(s):