dinsdag, 20. juni 2006 - 16:02

WNF somber over uitkomst walvistop

Zeist

De walvisjagende landen hebben zondag samen met hun bondgenoten bij de jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) in St. Kitts een overwinning behaald. Deze overwinning is niet goed voor de bescherming van de walvissen. Voor het eerst sinds de afkondiging van het verbod op de commerciële walvisjacht in 1986, besloot een meerderheid van de vergadering dat dit verbod moet worden opgeheven. Sinds de invoering van het verbod zijn ruim 27.000 walvissen gedood. Volgens het Wereld Natuur Fonds gaat het om een symbolische overwinning, omdat er voor opheffing van het jachtverbod een driekwart meerderheid nodig is. “Maar het geeft wel aan hoe ernstig de situatie is, omdat de walvisjagende landen nu voor het eerst in de meerderheid zijn�, aldus directeur Natuurbescherming van het WNF, Gerhard van den Top. Volgens het WNF kan dit bij andere stemmingen op de IWC, waarvoor geen driekwart meerderheid vereist is, nadelig uitpakken voor de toekomst van de walvis.

Het Wereld Natuur Fonds vindt dat een einde moet komen aan de slepende discussies binnen de IWC. Elk jaar eindigt de vergadering in een impasse, omdat de walvisbeschermende en walvisvarende landen lijnrecht tegenover elkaar staan. “Het is dringend nodig om de IWC om te vormen van een organisatie voor regulering van de walvisjacht naar een organisatie die zich richt op bescherming van de walvissen. Want afgezien van jacht zijn er ook bedreigingen als bijvangst en vervuiling. Daarnaast is het van belang om ook de werking van de IWC te verbeteren. Er moet controle komen op naleving van de regels en sancties voor landen die de afspraken omzeilen�, aldus Van den Top. Volgens het WNF moet er een speciale regeringsstop komen om de modernisering van de IWC aan de orde te stellen. “Met de IWC komen we er anders niet uit.�

Het Wereld Natuur Fonds pleit verder voor meer beschermde zeegebieden voor walvissen en voor benutting van de kansen voor het uitbreiden van het walvistoerisme. Het WNF heeft zelf een succesvol project in de Valdez in Argentinië. “Een levende walvis brengt meer geld in het laatje dan een dode walvis�, aldus Van den Top.
Provincie:
Tag(s):