woensdag, 19. juli 2006 - 10:33

Woensdagmiddag kans op matige smog

De Bilt

In grote delen van Nederland zal naar verwachting woensdagmiddag 19 juli 2006 matige smog door ozon ontstaan. Mogelijk wordt aan het eind van de middag of begin van de avond zelfs lokaal de alarmdrempel voor smog door ozon overschreden en zal er sprake zijn van ernstige smog. Gegeven de onzekerheden in de modelberekeningen kan niet met zekerheid worden aangegeven of de alarmdrempel wordt overschreden.

Gisteren, dinsdag 18 juli 2006, was in grote delen van Nederland sprake van matige smog door ozon. De hoogste niveaus werden gemeten in het zuiden van Nederland. Op één meetstation van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in Breda werd de EU-alarmdrempel voor smog door ozon (240 microgram per kubieke meter) rond 18:00 overschreden.

Hoge ozonconcentraties (smog) ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat uit een meestal zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon. Dit verklaart waarom smog door ozon optreedt op zonnige dagen.
Provincie:
Tag(s):