woensdag, 15. maart 2006 - 8:14

Woning-ontruimingen vaak te voorkomen

Rotterdam

In 2005 heeft incasso-organisatie Flanderijn in Rotterdam 601 woningen ontruimd. In de meeste gevallen troffen de gerechts-deurwaarders vervuilde personen en woningen aan of stonden de woningen al leeg. Er werden echter ook wel gezinnen op straat gezet. In sociaal-maatschappelijk opzicht is dit een uiterst ongewenste situatie en vaak niet nodig, aldus de landelijk opererende organisatie.

Hoewel het aantal aangezegde ontruimingen in Rotterdam steeg met 30%, daalde het aantal ontruimingen dat daadwerkelijk doorging van 48% in 2004 naar 39% in 2005. De Rotterdamse aanpak komt erop neer dat woningverhuurders en Flanderijn de huurders met betalingsproblemen in een vroeg stadium verwijzen naar de schuldhulpverlening. Daarnaast bezoekt de organisatie actief huurders met betalingsachterstanden, nog voordat de kwestie bij de rechter komt. Ook dit heeft een positief effect op het terugdringen van de uitgevoerde ontruimingen.

De Rotterdamse aanpak verdient, aldus Flanderijn, veel breder landelijke navolging omdat de resultaten voor zich spreken en hoopgevend zijn. Het wachten is nu op snel handelen van gemeenten en samenwerkende instanties waaronder schuldhulpverlening. 'Andere Nederlandse gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen omdat het harde resultaten oplevert'.
Provincie:
Tag(s):