donderdag, 23. februari 2006 - 11:07

Woningbouw Enschede ligt voor op schema

Enschede

De gemeente Enschede heeft haar doelstellingen voor woningbouw in 2005 ruimschoots gehaald. Er zijn ruim 900 nieuwe woningen en 60 studenteneenheden gerealiseerd en daarmee zit Enschede ruimschoots boven de doelstelling. Dat is de uitkomst van een evaluatie van de woningbouw in 2005.

Ruim tweederde van de nieuwe woningen is gerealiseerd in het binnenstedelijk gebied. De afgelopen jaren is het accent juist daarop gelegd om het buitengebied zoveel mogelijk te ontzien. De meeste woningen zijn in 2005 gerealiseerd in Enschede Oost. Met name Beekveld neemt met bijna 200 een groot deel voor haar rekening. In Enschede West zijn 150 nieuwe woningen in Pathmos opgeleverd, circa 40 rondom de Zuiderval in West en in het centrumgebied ruim 200. In Noord en Zuid is het aandeel aanzienlijk kleiner. Behalve de gerealiseerde nieuwbouw is voor zo'n 1000 woningen begonnen met de bouw, vooral in de gebieden Boulevard, Laares, Roombeek en de Eschmarke.

De positieve ontwikkeling die de afgelopen jaren al zichtbaar werd is hiermee voortgezet. In de periode 2002 - 2005 zijn in totaal 3.400 woningen gebouwd. Wethouder Bleker is er trots op dat de beoogde woningbouwproductie over de afgelopen 4 jaar ruimschoots is gehaald. "Terwijl in het hele land sinds 2001 de woningbouwproductie stagneerde, is het ons gelukt te blijven bouwen. Veel ouderen, starters en kavelbouwers hebben daardoor hun plek kunnen vinden in de stad."

Ook is in 2005 een positieve ontwikkeling zichtbaar waar het gaat om woningbouw in de hogere prijscategorieën om de doorstroming te bevorderen. Van de woningbouw bevond zich 42% in de prijscategorie van minimaal € 210.000,-. Een belangrijk accent lag hierbij op de koopsector. De uitgifte van het aantal vrije kavels is inmiddels ook fors toegenomen tot meer dan 160. Dit alles past in de doelstellingen van Enschede om tot een evenredige verdeling te komen van woningen in de verschillende prijsklassen. De bestaande voorraad bestaat voor 77% uit goedkope woningen (tot € 160.000,-). Om meer hoge- en middeninkomens aan te trekken moeten de komende jaren meer huizen in het middendure en dure segment gerealiseerd worden. Met de regiogemeenten zijn daarom afspraken gemaakt over de regionale verdeling van goedkope, middeldure en dure woningen.

Via de programma's Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling probeert de gemeente de randvoorwaarden te scheppen waarmee de omvang van de woningbouw op peil blijft en de kwaliteit ervan verbetert. In 2006 is bijvoorbeeld de oplevering van een groot aantal studenteneenheden gepland. Het actief volgen van de ontwikkelingen op basis van de Woonvisie Enschede 2005-2015 en het vervolgens omzetten van programma's in lopende projecten lijkt nu zijn vruchten af te werpen.
Provincie:
Tag(s):