vrijdag, 24. november 2006 - 10:11

Woningbouw op De Driest een feit

Zeist

De gemeente Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging Zeist hebben donderdag een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van de locatie De Driest in Zeist. Voor deze locatie, die voorheen werd gebruikt voor een huishoudschool, is een woningbouwplan opgesteld met 7 grondgebonden huurwoningen, 8 grondgebonden vrije sectorwoningen en 10 wooneenheden voor gehandicapten. Het monumentale gedeelte van het schoolgebouw blijft behouden, de rest wordt gesloopt.

In nauw overleg met de buurt en de woningbouwvereniging zijn in de loop der jaren verschillende woningbouwplannen uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een maatschappelijk evenwichtig plan met in totaal 25 woningen.


De gemeente verkoopt het complex met ondergrond aan de woningbouwvereniging. Om het bouwplan mogelijk te maken moest het bestemmingsplan De Schil worden gewijzigd. Een noodzakelijke bodemsanering is in opdracht van de gemeente recentelijk uitgevoerd. Op korte termijn wordt gestart met de sloop- en bouwwerkzaamheden. De woningen zullen naar verwachting in het voorjaar van 2008 worden opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):