maandag, 16. januari 2006 - 13:12

Woningbouwprogramma Het Groene Woud uitgebreid

Woudenberg

De gemeente Woudenberg mag vanaf 2007 méér woningen in Het Groene Woud realiseren. De nieuwste woonwijk aan de noordoostzijde van Woudenberg telt na afronding in totaal zo’n 360 woningen, terwijl eerder was uitgegaan van in totaal zo’n 280 woningen.

De uitbreiding is mogelijk, omdat de zogenoemde ‘rode contour’, de door de provincie vastgestelde grens waarbinnen wél, maar waarbuiten níet mag worden gebouwd, alsnog meer woningbouw toestaat. Dat betekent concreet, dat in de periode 2007-2015 zo’n 280 woningen in Het Groene Woud mogen worden gerealiseerd en na 2015 nog eens 80 woningen.
De uitbreiding van het woningbouwprogramma wordt vooral aan de noordzijde van het plangebied gerealiseerd.

Inmiddels heeft de Stichting Zeisterwoude, waartoe Zorgcentrum Groenewoude behoort, een verzoek gedaan om 45 zorgappartementen bij Groenewoude te mogen bouwen. Daarnaast wil Stichting Philadelphia een aantal woningen volgens het concept van ‘begeleid wonen’ realiseren, eveneens nabij Groenewoude. Het college van B&W besluit binnenkort over deze plannen.
Provincie:
Tag(s):