donderdag, 30. maart 2006 - 14:36

Woonbondadvocaat roept minister Dekker tot de orde

Den Haag

Woonbondadvocaat Schouten heeft minister Dekker van VROM met klem verzocht een gemotiveerd antwoord te geven op de vraag waarom zij denkt dat het mogelijk is huurders niet alleen per 1 juli, maar ook per 1 januari een huurverhoging aan te zeggen. De Woonbond wil dat antwoord hebben voor Dekker overgaat tot "het nemen van uitvoeringsmaatregelen en/of het in procedure brengen van nadere regelgeving".

In zijn brief van 29 maart houdt Schouten minister Dekker voor dat het Burgerlijk Wetboek op dit punt klip en klaar is: de huurprijs kan op verzoek van de verhuurder slechts éénmaal per 12 maanden worden verhoogd. De wet laat op dit punt geen ruimte voor het maken van een uitzondering indien de verhuurder in één aanzegging tot huurverhoging meerdere verhogingen aankondigt.

Schouten stelt dat de door Dekker voorgestane mogelijkheid voor verhuurders om per 1 januari 2007 een tweede extra huurverhoging door te voeren, in strijd is met de wet. Hij wijst er verder op dat invoering van deze mogelijkheid onherroepelijk leidt tot extra verwarring onder huurders en verhuurders en vrijwel zeker ook tot het voeren van vele procedures bij huurcommissies en rechtbanken (sectoren kanton).

Dekkers voorstel om de huren tweemaal binnen het jaar te verhogen treft zo'n 600.000 huurders in een woning met een hoge WOZ-waarde. Deze woningen komen op 1 januari 2007 in een overgangsgebied terecht, omdat Dekker ze op termijn wil liberaliseren. Vanaf dat moment is voor deze woningen een hogere huurstijging mogelijk.

Minister Dekker wilde het overgangsgebied al per 1 juli 2006 invoeren en voor deze woningen een huurverhoging van 2 procent boven de inflatie toestaan.

Het lijkt erop dat minister Dekker er voor de tweede keer tegen aanloopt dat wettelijke procedures zich niet van de ene op de andere dag laten veranderen. Al eerder wees de Woonbondadvocaat haar erop dat het niet haalbaar zou zijn om per 1 juli 2006 een overgangsgebied in te stellen. Dit keer verkijkt zij zich op de mogelijkheid voor verhuurders om binnen het jaar de huur tweemaal te verhogen.

Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties laat zich op dit moment informeren over de uitvoeringstechnische en juridische gevolgen van Dekkers voorstel. Aedes wijst er in een eerste reactie op dat de late besluitvorming hoe dan ook veel uitvoeringsproblemen oplevert. Aedes vindt dat onacceptabel.
Provincie:
Tag(s):