vrijdag, 10. november 2006 - 11:18

Woonlasten dalen het sterkst in Ommen

Ommen

Uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis blijkt, dat de woonlasten voor de inwoners van de gemeente Ommen in 2007 met tien procent dalen. Van alle onderzochte gemeenten in de provincie Overijssel, dalen de woonlasten in Ommen het sterkst. De gemeente berekent de op één na laagste woonlasten van de provinicie. Dat bleek al uit een in maart van dit jaar uitgevoerd onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Volgens wethouder Lagas (Financiën) toont de gemeente hiermee aan dat een combinatie van goede dienstverlening en lage lasten mogelijk is.

De steekproef van de Vereniging Eigen Huis is gehouden onder ruim 100 gemeenten. Daaruit kwam naar voren dat de gemiddelde woonlasten met 3,2% omhoog gaan, terwijl de meeste gemeente aangaven, de woonlasten niet verder te laten stijgen dan de hoogte van de inflatie. Deze bedroeg volgens de vereniging 1,5%.

De gemeentelijke heffingen die het COELO en de VEH voor hun onderzoek hebben gebruikt bestaan uit het gemiddelde van de Onroerend Zaakbelasting, rioolrechten en reinigingsheffing.
De Vereniging Eiegn Huis heeft voor de gemeente berekend,
dat de woonlasten voor 2007 uitkomen op € 488.
Provincie:
Tag(s):