woensdag, 4. oktober 2006 - 16:53

Woonproject moeilijk handelbare bewoners in Houthaven

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Westerpark heeft besloten om medewerking te verlenen aan het project Skaeve Huse. Het project Skaeve Huse is bedoeld voor mensen die in hun huidige woonsituatie regelmatig overlast veroorzaken. Het project is een initiatief van de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV), woonstichting de Key en HVO-Querido. De medewerking van het stadsdeel bestaat uit het tijdelijk beschikbaar stellen van een geschikte locatie in de Houthaven.

In Amsterdam woont een klein aantal mensen dat regelmatig voor overlast zorgt in de buurt waarin zij wonen. Vanwege dit gedrag zijn zij ook vaak niet te handhaven in een instelling voor maatschappelijke opvang.

De bewoners waar het hier om gaat hebben vaak een psychische stoornis en/of een verslavingsprobleem. Tot nu toe werden zij heen en weer geschoven tussen woningcorporaties en maatschappelijke opvang.

De Algemene Woningbouw Vereniging (AWV), Woonstichting de Key en HVO-Querido onderkennen bovengenoemd probleem en zoeken al enige tijd naar een passende oplossing voor deze groep. Gezamenlijk hebben zij, naar Deens voorbeeld, het plan ontwikkeld voor Skaeve Huse.

In dit project worden moeilijk aanspreekbare personen in kleinschalige wooncomplexen gehuisvest. De bewoners wonen hierbij op zichzelf en beschikken over voldoende privé-ruimte. De locatie van het wooncomplex is zodanig dat de bewoners nauwelijks overlast kunnen bezorgen in de buurt, maar wel gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

De bewoners krijgen de zorg die bij hen past. Omdat het vaak om personen gaat die reguliere hulp weigeren of niet geschikt zijn voor reguliere hulp is het primaire doel van het project dan ook het bieden van onderdak en stabilisatie.

Het secundaire doel is het werken aan resocialisatie.
Het project in de Houthaven zal bestaan uit vijf individuele woningen (per woning één persoon) en een beheerdersunit. De beheerdersunit is bedoeld voor de woonbegeleider van HVO Querido en voor de twee huismeesters van AWV en De Key die afwisselend toezicht zullen houden op het terrein.
Het project is een pilot en zal in de Houthaven voor een periode van maximaal vijf jaar kunnen plaats vinden.

AWV, De Key en HVO-Querido zijn in Amsterdam op zoek gegaan naar een geschikte locatie. De Houthaven blijkt een geschikte locatie te zijn omdat dit voldoende afgezonderd ligt van bestaande wooncomplexen, maar toch in de stad ligt bij alle voorzieningen en waar voor een paar jaar ervaring opgedaan kan worden met dit concept.

Met het beschikbaar stellen van een geschikte locatie ondersteunt stadsdeel Westerpark een initiatief dat mogelijk een oplossing is. De verwachting is dat het project Skaeve Huse begin 2007 gerealiseerd kan worden.
Provincie:
Tag(s):