dinsdag, 4. april 2006 - 21:41

Woonwagenstandplaats ontruimd

Eindhoven

Op last van de gemeente heeft een deurwaarder dinsdagmorgen om 06.45 uur de bewoners van Quinten Matsijslaan 29 gevorderd hun woonwagen te verlaten. De gemeente ontruimt het gemeentelijke terrein - waarop de woonwagen staat - omdat de huurder er autoreparaties en - handel toestond; dat is strijdig met de huurovereenkomst. Na een langdurige rechtsgang (sinds 1997) heeft de rechter onlangs bepaald dat de gemeente tot ontruiming mocht overgaan.

De ontruiming werd noodzakelijk omdat de bewoners weigerden hun woonwagen te verwijderen. De gebruiker liet werkzaamheden op het terrein toe die in strijd waren met die overeenkomst. Het terrein was inmiddels ook ernstig vervuild.

In mei 1999 werd de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst toegewezen. De huurder verzette zich daartegen door gebruik te maken van zijn recht op beroep. Op last van de rechter heeft de gemeente de huurder meerdere alternatieve woonruimten aangeboden.

De rechter stelde de gemeente onlangs in een uitspraak in kortgeding in het gelijk: de huurder moest op 1 maart 2006 het terrein leeg opleveren. Daaraan is niet voldaan. Een nog lopend hoger beroep tegen deze uitspraak heeft geen schorsende werking; de gemeente is gerechtigd tot ontruimen.

De gemeente ontruimde met inzet van politie het terrein. De politie hoefde niet in actie te komen en grendelde de omgeving af om de ontruimingswerkzaamheden veilig en ongestoord te laten verlopen.
Provincie:
Tag(s):