zondag, 29. oktober 2006 - 12:07

Woonwijk Voorthuizen Noord krijgt naam

Barneveld

Op woensdagmiddag 1 november zal in ’t Trefpunt te Voorthuizen de naam onthuld worden van de nieuwe woonwijk in Voorthuizen Noord. De naam is voortgekomen uit een naamgevingwedstrijd die in juni 2006 door Plaatselijk Belang Voorthuizen in samenwerking met de gemeente is uitgeschreven. Op de wedstrijd zijn 40 inzendingen binnengekomen.

Een jury bestaande uit de voorzitter van Plaatselijk Belang Voorthuizen, de adjunct-gemeentearchivaris en lokaal bekende Voorthuizenaren heeft alle inzendingen beoordeeld. De gekozen naam kwam als beste uit de bus, omdat deze naam sterk refereert aan de oorspronkelijke woonfunctie in het gebied. Bij de wijknaam zijn door de jury ook straatnamen gekozen.

Wethouder Tijmensen zal de middag openen. Daarna zal de jury een toelichting op de wedstrijd geven en de naam bekend maken. De winnaars worden deze middag in het zonnetje gezet. Na de bekendmaking van de naam, wordt het projectinformatiebord voor de nieuwbouwwijk onthuld, waar de nieuwe naam een prominente plek op krijgt. De bijeenkomst begint om 15.15 uur en duurt tot 16.30 uur.

"Voorthuizen Noord" is een begrip geworden in de gemeente Barneveld. "Voorthuizen Noord" staat voor die vlek in de Structuurvisie met de aanduiding toekomstige woningbouw. "Voorthuizen Noord" staat ook voor een kwalitatief hoogwaardige uitbreidingswijk met een groen karakter en eigentijdse uitstraling in architectuur en stedenbouw. Eind november zal een informatieavond gehouden worden waarin heel concreet wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen en op de woningtypen, prijzen, vrije kavels en inschrijvingseisen.
Provincie:
Tag(s):