zondag, 31. december 2006 - 12:12

Woonwijk Warande ook op internet

Lelystad

De ontwikkeling van de nieuw te bouwen woonwijk Warande in Lelystad-Zuid is vanaf nu te volgen op een eigen website: www.warande.nl. Burgemeester Margreet Horselenberg nam de site onlangs tijdens de City Marketing Club in december officieel in gebruik.

De website is één van de middelen waarmee de gemeente nieuwe inwoners naar Lelystad, en naar Warande in het bijzonder, wil trekken. In Warande is plaats voor ongeveer 8.500 woningen, dus voor ongeveer 20.000 mensen. De komende 15 tot 20 jaar zal Lelystad hier haar groei moeten realiseren. Dat vergt een exclusieve marketingaanpak. De start van de website markeert het begin daarvan.

De groene ambitie
De gemeente positioneert Warande met de regel: ‘Warande, de groene ambitie’. Die positioneringregel slaat op de manier waarop de wijk zelf wordt ontwikkeld: met veel aandacht voor de groene omgeving. Dat komt tot uitdrukking in de lage woningdichtheid van slechts 17 à 18 woningen per hectare. Groen wonen wordt dus nergens zo waar gemaakt als in Warande.

Projectstijl
Om Warande onderscheidend op de markt te zetten, is een projectstijl ontwikkeld, die zorgt voor herkenbaarheid en samenhang. De gekleurde bollen rood, groen en blauw in het beeldmerk staan voor de infrastructuur, natuur en water en zijn afgeleid van de gemeentelijke huisstijl.

Gebiedspromotie
Met de lancering van de website start een periode waarin de gemeente het woongebied Warande landelijk bekend wil maken. Warande is de belofte waar mensen hun woonwensen waar kunnen maken. Deze gebiedspromotie duurt tot het moment waarop de start van de woningbouw plaatsvindt. Naar verwachting is dat begin 2008. Dan wordt de eerste paal geslagen en betrekken de eerste Warande-bewoners hun mooie woningen in een groene en ruime woonomgeving.

link:www.warande.nl
Provincie:
Tag(s):