woensdag, 22. maart 2006 - 10:03

Woudenberg doet onderzoek naar grondwaterstand

Woudenberg

De gemeente Woudenberg gaat in de komende jaren de grondwateroverlast aanpakken. Dat besluit is genomen na het onderzoek naar de overlast door de relatief hoge grondwaterstand in Woudenberg. Zo wordt op verschillende locaties in Woudenberg op termijn een drainagesysteem aangebracht, waardoor de klachten op termijn moeten verminderen.

Vanwege de ligging van Woudenberg – op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei – kampt Woudenberg met een relatief hoge grondwaterstand. Dat leidt op diverse plekken in de gemeente tot problemen. Daarom heeft de gemeente Woudenberg in de afgelopen periode de klachten met betrekking tot de grondwateroverlast geïnventariseerd en onderzocht welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Een aantal klachten kan worden verminderd door drainage aan te brengen. Soms moet dat door de gemeente gebeuren, soms door de bewoners zelf. Daarover zal de gemeente de betrokken inwoners informeren. In een ander geval wordt de grondwatersituatie geëvalueerd na afronding van een uitgevoerd project of vindt er bemiddeling plaats tussen de bewoners en de aannemer van een woningbouwproject.
Provincie:
Tag(s):