maandag, 10. juli 2006 - 13:18

Woudenberg overlegt met provincie Utrecht over verkeersveiligheid N224

Woudenberg

De gemeente Woudenberg en de provincie Utrecht hebben overleg gepleegd over onder andere maatregelen om de verkeersveiligheid op de N224 te verbeteren. De gemeente Woudenberg heeft de provincie Utrecht gevraagd waarom de verkeersdrempels op de Randweg ter hoogte van de Rumelaarseweg zijn verwijderd en na het vervangen van de toplaag van de Randweg niet zijn teruggeplaatst. De provincie Utrecht heeft inmiddels aangegeven, dat de drempels definitief niet worden teruggeplaatst.

De provincie treedt in overleg met het benzinestation aan de Randweg om te bekijken of er maatregelen kunnen worden getroffen, waardoor geen gladheid ontstaat door weglekkende brandstof. Daarnaast wordt het gedeelte van de N224 tussen de Maarsbergseweg en de Voorstraat dit jaar opnieuw geasfalteerd.
Provincie:
Tag(s):