zaterdag, 25. maart 2006 - 10:14

Woudenberg stelt handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast

Woudenberg

Het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg heeft kwaliteitseisen voor de kinderopvang in Woudenberg vastgesteld. Dat is de gemeente op grond van de Wet kinderopvang 2005 verplicht. De handhaving van de kwaliteit geldt ook voor instellingen voor buitenschoolse kinderopvang en gastouderopvang.

Het toezicht op de kwaliteit wordt uitgevoerd door de GGD Eemland. De GGD inspecteert als toezichthouder jaarlijks alle kindercentra in Woudenberg. Dit doet men op basis van de wettelijke ‘Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang’. Als kindercentra de eisen uit de GGD-inspecties niet opvolgen, moet de gemeente handhavend optreden. Hiervoor zijn in gezamenlijkheid tussen de GGD-Eemland en de Eemlandgemeenten op basis van de wetgeving drie sanctioneringsmodellen opgesteld voor de kinderopvang (één voor de kinderopvang, één voor de buitenschoolse opvang en één voor gastouderopvang).

Het college heeft deze sanctioneringsmodellen vastgesteld. In deze modellen staat voor elke vorm van kinderopvang welke gemeentelijke handhavende actie (sanctie) het meest gewenst is bij het overtreden van de verschillende kwaliteitseisen.
Provincie:
Tag(s):