woensdag, 1. februari 2006 - 9:40

WW-uitkeringen nemen af

Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2006 af tot 280.000. Dit is een daling van 34.000 ten opzichte van eind 2005. Ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dat al sinds 2003 aan het afnemen is, daalt verder in 2006. Eind 2006 verstrekt UWV naar verwachting 851.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, tegenover 891.000 eind 2005.

Dat blijkt uit de ramingen in de Januarinota, die UWV naar minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd. De Januarinota geeft inzicht in de ontwikkeling van de programmakosten (uitgaven voor uitkeringen, sociale werkgeverslasten en reïntegratiebudgetten) en de uitvoeringskosten van UWV, waarbij de nadruk op de ontwikkeling van de programmakosten ligt.

Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2006 af van 314.000 tot 280.000. In 2006 komen naar verwachting 373.000 mensen in de WW, 34.000 minder dan in 2005. Het aantal mensen dat weer uit de WW komt, neemt eveneens af: van 415.000 in 2005 tot 407.000 in 2006. De verwachting van het aantal WW-uitkeringen voor 2006 is ten opzichte van de Oktobernota flink naar beneden bijgesteld. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de gunstiger ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
Categorie:
Tag(s):