donderdag, 30. november 2006 - 20:09

Zak met geld voor project Buurt- en Wijkgewijs

Hoogezand-Sappemeer

Het college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft ingestemd met de uitvoering en financiering van het project Buurt- en Wijkgewijs Werken. Per 1 januari 2007 wordt in de wijken in Gorecht-West en Noorderpark/Magrietpark gestart met dit project. Op projectmatige wijze wordt getracht bewoners te betrekken en te activeren bij de leefbaarheid van hun directe woonomgeving en worden mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geboden op maatschappelijke participatie.

Volksbelang Wonen en Welzijn, enkele maatschappelijke instellingen en de afdeling Sociale Zaken en de wijkmanagers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is gewerkt aan de projectopzet.

Gestart wordt in de twee aandachtswijken Gorecht-West (vanuit de Vredekerk) en NoMa (Noorderpark/Magrietpark, vanuit de Buurtwerkplaats; Winkelhoek). De coördinatie van het project vindt plaats bij Stichting Baanvak.

Met het project wordt getracht de woonomgeving te verbeteren, de veiligheid te vergroten, bewoners te laten participeren, een toename van het algemeen welbevinden en integratie te realiseren en het vormen van een springplank voor bewoners; een springplank tot meer betrokkenheid bij de buurt, meer contact onderling en meer mogelijkheden krijgen voor scholing en/of (vrijwilligers)werk.
Provincie:
Tag(s):