donderdag, 18. mei 2006 - 9:30

Zalm: 2005 'Een lastig jaar met een gouden staartje'

Den Haag

2005 was een omslagjaar. Er brak economisch herstel door en de overheidsfinanciën verbeterden. Ook kwam een omslag naar uitvoering van beleid. 'Een lastig jaar, maar met een gouden staartje', aldus minister Zalm. Dit zei minister Zalm (Financiën) bij de aanbieding van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2005 en de jaarverslagen van de ministeries aan de Tweede Kamer.

Volgens Zalm was 2005 op economisch gebied 'zeker geen topjaar'. Toch is 'de omslag naar betere tijden duidelijk zichtbaar'. De economische groei trok in de loop van 2005 aan. Het aantal vacatures steeg, het aantal werklozen daalde, de groei trok aan en de consumptie verbeterde. 'En alles wijst erop dat dit herstel zal doorzetten', zei Zalm.

Ook de financiële positie van de overheid is in 2005 verbeterd. De overheidsfinanciën ontwikkelden zich gunstiger dan verwacht en bevinden zich, volgens Zalm, 'in een rustiger vaarwater'. Het begrotingstekort is uitgekomen op 0,3% BBP, terwijl een tekort van 2,6% werd verwacht.

hervormingsagenda. Van de aangekondigde maatregelen van het kabinet werden de eerste resultaten zichtbaar. Volgens het jaarverslag ligt het kabinet 'op koers' met de uitvoering van het beleid.

Zalm noemde enkele speerpunten van het kabinetsbeleid, zoals de nieuwe zorgverzekeringswet, meer aandacht voor veiligheid, investeren in onderwijs, veranderingen in de sociale zekerheid en terugdringen van de administratieve lasten.
Categorie:
Tag(s):