dinsdag, 27. juni 2006 - 16:31

Zaterdag open dag opgraving Nuon-locatie

Apeldoorn

Momenteel zijn medewerkers van het Archeologisch Dienstencentrum uit Amersfoort in opdracht van Bouwfonds MAB Ontwikkeling regio Midden/Oost bezig met een archeologisch onderzoek op het voormalige Nuon-terrein aan de Oude Beekbergerweg. Op deze plek start naar verwachting begin volgend jaar de bouw van nieuwe woningen.

Bij graafwerkzaamheden is onlangs een groot deel van een nederzetting uit de Bronstijd (circa 1.000 jaar voor Christus) blootgelegd. De gemeente en het Bouwfonds nodigen belangstellenden uit om kennis te komen nemen van het verhaal over dit stukje Apeldoornse geschiedenis.

Geïnteresseerden zijn zaterdag 1 juli van 11.00 tot 15.00 uur welkom op het terrein aan de Talingweg, hoek Oude Beekbergerweg.

De gemeentearcheoloog zal met enige regelmaat een rondleiding geven en vertelt over dit uniek stukje Apeldoornse geschiedenis. De nederzetting uit de Bronstijd bestond uit een klein aantal boerderijen met diverse bijgebouwen. Voor het eerst in Apeldoorn is een nederzetting uit deze periode aangetroffen.

De resultaten maken het mogelijk een beeld te krijgen van een lang vervlogen tijd waarin onze voorouders leefden en waarin men grafheuvels opwierp voor de doden. Kinderen kunnen zaterdag onder het toeziend oog van hun ouders met eigen schepjes een speciale schat opgraven. Hiervoor wordt een deel van de opgraving vrijgemaakt.
Provincie:
Tag(s):