dinsdag, 14. februari 2006 - 17:29

Zeeland en Tholen kloppen een eitje

Dinsdagmiddag zijn in 't Spant in Bussum de gemeente Tholen en de provincie Zeeland door een vakjury uitgeroepen tot winnaar van de prijs voor Innovatie en Duurzaamheid Het Ei van Columbus in de categorie kleinschalige duurzaamheid. Wethouder W.C. van Kempen van de gemeente Tholen en gedeputeerde J. Suurmond van de provincie Zeeland namen de prijs in ontvangst die bestaat uit een bedrag van € 12.500,- en een wisseltrofee.

Het gaat om een tweejaarlijkse wedstrijd, de wisseltrofee blijft dus twee jaar in handen van Tholen en de provincie.

De prijs betreft het project Duurzaam Ondernemen. Dit project is uiterst succesvol verlopen in de gemeente Tholen. Dertig ondernemers hebben in een aantal sessies onder begeleiding van een deskundige een duurzaamheidstraject doorlopen.

Aan de hand van de milieubarometer stelden zij vast wat zij in het eigen bedrijf konden doen om het duurzaam ondernemen te verbeteren. Op grond van de resultaten daarvan hebben zij verbeteringsmaatregelen getroffen.

De gemeente Tholen voerde dit project uit in samenwerking met de provincie Zeeland. Vandaar dat de prijs gedeeld wordt door beide overheden.

In november 2005 zijn de gemeente Tholen en de provincie Zeeland genomineerd voor deze prijs. Uit 345 inzendingen werden er toen 24 genomineerden gekozen voor zes wedstrijdcategorieën, zes per categorie dus.

Naast de categorie kleinschalig ondernemen waarin Tholen en Zeeland winnaar zijn geworden, zijn er nog deze vijf wedstrijdcategorieën: duurzame bedrijfsvoering, duurzaam product of dienst, duurzame productietechnologie, onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, -modules en werkvormen, internationale samenwerking.

Het Ei van Columbus is een prijs die ingesteld is door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Buitenlandse Zaken (BZ/OS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Verkeer en Waterstaat (VenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Met deze prijs willen de ministeries organisaties belonen die een bijzondere bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.
Provincie:
Tag(s):