vrijdag, 24. november 2006 - 8:34

Zeeland ontvangt 3 miljoen euro extra voor landinrichting

Het ministerie van LNV kent de Provincie Zeeland 3 miljoen euro extra toe voor landinrichtingsprojecten, o.a. voor verkaveling, waterbeheersing en groen, en grondverwerving voor de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur.De extra bijdrage heeft de Provincie te danken aan de voortvarendheid waarmee GS geld hebben voorgeschoten voor diverse projecten.

Daardoor konden vanaf 2004 in een hoog tempo vrijwel alle in het provinciale programma opgenomen projecten worden gerealiseerd. Landelijk wordt het beschikbare Rijksbudget 2006 niet volledig ingezet, daarom heeft een herverdeling van middelen plaatsgevonden.

De Provincie Zeeland heeft vanaf 2004 een aantal projecten op Walcheren, Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen voorgefinancierd, waardoor deze sneller konden worden afgerond. De extra bijdrage van het Rijk in 2006 zorgt voor financiële ruimte om ook in de toekomst projecten met voorfinanciering een impuls te geven.
Provincie:
Tag(s):